กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ยะลา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 03/08/2016 22:54น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 14,572 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ยะลา

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (เขต 8)

จำนวน : 6 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ยะลา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (เขต 8)

จำนวน : 3อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ยะลา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร งานราชการ ยะลา สงขลา

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)