สสจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท : 1 สิงหาคม 2559, 22:10 น.

ดูแล้ว : 5,883 ครั้ง | MobileMode


สสจ.นครศรีธรรมราช

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขนอม จำนวน 1 อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จำนวน 1 อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพรหมคีรี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 075 343409 - 10 ต่อ 423

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สสจ.นครศรีธรรมราชสสจ.นครศรีธรรมราช งานราชการ นครศรีธรรมราช สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ https://www.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)