มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

อัพเดท : 1 สิงหาคม 2559, 21:07 น.

ดูแล้ว : 5,081 ครั้ง | MobileMode


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ครั้งที่ 1/2559

 

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสังคมสงเคราะห์ งานบริหารบุคคล กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5596-1113 ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร งานราชการ พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)