โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงานสาธารณสุข 6 อัตรา

อัพเดท : 29 กรกฎาคม 2559, 12:40 น.

ดูแล้ว : 4,711 ครั้ง | MobileMode


ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสือความหมาย

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ค)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

3. ตำแหน่งนิติกร

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนายช่างโยธา

กลุ่มงาน เทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาสถาปัตยกรรม สาขาใดาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

5. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

กลุ่มงาน บริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

6. ตำแหน่งพนักงานบริการ

กลุ่มงาน บริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ตึกอำนวยการ ชั้น 3โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สมัครสอบ กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 055-270300 เว็บไซต์ http://www.budhosp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)