สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 98 อัตรา

อัพเดท : 29 กรกฎาคม 2559, 12:07 น.

ดูแล้ว : 10,349 ครั้ง | MobileMode


สสจ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 29 ตำแหน่ง 98 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

จำนวน  :  23 อัตรา

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

จำนวน  :  3 อัตรา

3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 

จำนวน  :  4 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จำนวน  :  10 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 

จำนวน  :  2 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

จำนวน  :  2 อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

จำนวน  :  3 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศษสตร์การแพทย์ 

จำนวน  :  1 อัตรา

9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

จำนวน  :  4 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

จำนวน  :  2 อัตรา

11. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 

จำนวน  :  2 อัตรา

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

จำนวน  :  1 อัตรา

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จำนวน  :  1 อัตรา

14. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 

จำนวน  :  3 อัตรา

15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 

จำนวน  :  1 อัตรา

16. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 

จำนวน  :  3 อัตรา

17. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

จำนวน  :  10 อัตรา

18. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 

จำนวน  :  2 อัตรา

19. ตำแหน่งพนักงานบริการ 

จำนวน  :  6 อัตรา

20. ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 

จำนวน  :  1 อัตรา

21. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 

จำนวน  :  1 อัตรา

22. ตำแหน่งเปล 

จำนวน  :  2 อัตรา

23. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

จำนวน  :  1 อัตรา

24. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 

จำนวน  :  2 อัตรา

25. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร 

จำนวน  :  1 อัตรา

26. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 

จำนวน  :  2 อัตรา

27. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 

จำนวน  :  1 อัตรา

28. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 

จำนวน  :  3 อัตรา

29. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 

จำนวน  :  1 อัตรา

สิธิประโยชน์  :  ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ระยะเวลาจ้าง  :  นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพัสดุชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กระทรวงสาธารณสุขสสจ.บุรีรัมย์ สมัครสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ https://www.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)