การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 24 อัตรา

หน่วยงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย

อัพเดท : 28/07/2016 14:18น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,709 ครั้ง | MobileMode


การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 24 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

แขวงบำรุงทางแก่งคอย เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ตำแหน่ง ช่างฝีมือ จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณวุฒิที่สูงกว่า (ถ้ามี)

ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ แขวงบำรุงทางแก่งคอย เลขที่ 32 ซอย 1 ถนนเลียบสันติสุข ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  แขวงบำรุงทางแก่งคอย 

ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ(นักการประจำที่ทำการ) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ทำกการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่านปฏิบัติการเดินรถ  การรถไฟแห่งประเทศไทย  อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ ชั้น 2 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 

กองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน ฝ่ายช่างกล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

เพื่อทำหน้าที่บริการ และช่วยงานบันทึกข้อมูล (เสมียน) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word , Excel)

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณกองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน  การรถไฟแห่งประเทศไทย  ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2452480 ต่อ 5181

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน 

กองปฏิบัติการลากเลื่อน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

1. ลูกจ้างเฉพาะงาน ในสังกัดกองปฏิบัติการลากเลื่อน (วกล.) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่จำกัดเพศ 1 อัตราคุณวุฒิจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาพาณิชยการ

2. งานรถจักรธนบุรี จำนวน : 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ไม่จำกัดเพศ 1 อัตราคุณวุฒิจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาพาณิชยการ

- เพศชาย 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม(ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างเครื่องมือกลช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาโทนิกส์) เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถจักร

3. งานรถดีเซลรางสุมทรสาคร จำนวน : 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ไม่จำกัดเพศ 1 อัตราคุณวุฒิจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาพาณิชยการ

- เพศชาย 2อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ สาขาช่างอุตสาหกรรม,ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างเครื่องมือกลช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาโทนิกส์เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถจักร

สมัครได้ที่ทำการวิศวกรกำกับการกองปฏิบัติการลากเลื่อน โรงรถจักรดีเซลบางชื่อ ชั้น 3 ถนนเลียบทางรถไฟบางชื่อ - ตึกแดง แขวงบางชื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-6218721 ต่อ 821-5852 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กองปฏิบัติการลากเลื่อน 

ฝ่ายการเงินและบัญชี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

พนักงานการบัญชี(เสมียน) จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองบัญชีรายได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชการบัญชี หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1  การรถไฟแห่งประเทศไทย  นพวงษ์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-2204308 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ประกาศที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

ตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน สังกัดที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น,ที่ทำการพยาบาลอุดรธานี จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

สมัครได้ที่ ที่ทำการแพทย์เขตนครราชสีมา ถ.นถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4424-4246, ที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น 33/2 ถ.รถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รับสมัครวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ที่ทำการแพทย์เขตขอนแก่น 

กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางชื่อ รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน

ลูกจ้างเฉพาะงาน เพศชายจำนวน : 3 อัตรา เพศหญิง-ชายจำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เพศชาย 3 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างเครื่องมือกล)

- เพศหญิง-ชาย 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ

สมัครได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางชื่อ  การรถไฟแห่งประเทศไทย  ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-5370184 สมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กองซ่อมบำรุงรถสินค้าเขตบางชื่อ 

ประกาศงานสถานที่กรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาประถมศึกษา ปีที่ 6

ขอใบสมัครและสมัครได้ที่ทำการสถานที่กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  งานสถานที่กรุงเทพ 

ประกาศกองซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถจักร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

ตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สมัครได้ที่งานธุรการกองซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถจักร โรงานมักกะสัร  การรถไฟแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02 2452480 ต่อ 5132ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กองซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถจักร 

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(เสมียน) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ขอรับใบสมัครที่ทำการแผนกบริหารงานทั่วไป (ชั้นลอย) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกพัสดุชั้น 1  การรถไฟแห่งประเทศไทย  แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม 10330 โทรศัพท์ 02-220-4476 ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ประกาศกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ตำแหน่งลูกจ้าเฉพาะงาน เพื่อขับรถยนต์ และดูแลรักษารถยนต์ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา จัดส่งเอกสาร และอื่นๆ จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์

สมัคร ณ ที่ทำการกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ตึกพัสดุ  การรถไฟแห่งประเทศไทย  ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02-220-4470 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ 

Tags : การรถไฟแห่งประเทศไทย สมัครสอบ ลูกจ้างเฉพาะงาน งานรัฐวาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 จังหวัด, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 10330 02 223 0341 เว็บไซต์ http://www.railway.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)