การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อัพเดท : 25/07/2016 23:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,010 ครั้ง | MobileMode


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง) อัตราค่าจ้างวันละ 390.38 บาท โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)

อัตราค่าจ้างวันละ : 390.38 บาท

- สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านพณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านพณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประมวลผลคำตามเกณฑ์ที่ กทพ.กำหนด

- ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์มหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

การรับสมัครสอบ

เปิดรัยสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎกาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  http://recruit.exat.co.th/rcs/ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

Tags : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ สมัครสอบ พนักงานธุรการ งานรัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่จตุจักร 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-558-9800, 02-579-5380-9  เว็บไซต์ http://www.exat.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)