สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

อัพเดท : 25 กรกฎาคม 2559, 15:45 น.

ดูแล้ว : 1,318 ครั้ง | MobileMode


กระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนขากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรฐศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ในวันและดวลาราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัครสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3502-3509 โทรสาร 02-273-9790 เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/home

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)