บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (CAT) รับสมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง 17 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

อัพเดท : 22/07/2016 13:07น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,414 ครั้ง | MobileMode


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (CAT) รับสมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง 17 อัตรา

กสท

ประกาศฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนด) จำนวน 17 อัตรา

เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงาน

ด้วยฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง)โดยจะทำการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเรียกรายงานตัวและปฏิบัติงานต่อไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center

จำนวน : 17 อัตรา

อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ : 500 บาท

ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- หากมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะพิรารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะในการพิมพ์สัมผัส, ใช้ Computer และ อินเตอร์เน็ต

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี น้ำเสียงดีน่าฟัง เหมาะกับการเป็นผู้ให้บริการ

- มีทักษะในการจับประเด็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า

- มีความสามารถในการสื่อสารหรืออธิบายสื่อความให้ลูกค้าเข้าใจได้

- สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร/กะตามเวลาที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม กำหนดให้

- หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบ

- สมัครด้วยตนเอง 25 - 31 กรกฎาคม และ 1 - 11 สิงหาคม 2559 **เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น

- สมัครทางไปรษณีย์25 - 31 กรกฎาคม และ 1 - 10สิงหาคม 2559 **ถือวันประทับตราไปรษณีย์ฝากส่งเป็นสำคัญ

- ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน,พิมพ์ดีด 18 สิงหาคม 2559

ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่านบริหารและติดตามคุณภาพบริการ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี 229 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-1047084, 02-1047086

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กสท โทรคมนาคม 

Tags : กสท กสท โทรคมนาคม CAT สมัครสอบ Cattlecom บริษัท CAT งานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210-0298 Tel. 0 2104 3000 Fax. 0 2104 3088 เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)