สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 89 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อัพเดท : 22/07/2016 01:45น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,564 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 89 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

จำนวน : 78 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านกาค ก. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 22 สิงหาคม 2559)

2. รหัส 12 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)

จำนวน : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านกาค ก. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 22 สิงหาคม 2559)

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  http://www.oag.go.th  ในหัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขัน หรือ http://job.oag.go.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

Tags : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2271-8000 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์ http://www.oag.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)