บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี 5 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัพเดท : 15/07/2016 14:40น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,784 ครั้ง | MobileMode


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี 5 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

ประกาศบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด ในสังกัดฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

2. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

รวม 2 ตำแหน่งจำนวน : 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML

- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Software ด้วย Net Framework เช่น VB.Net, C#, ASP.Net

- มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ Web Service XML HTML5 และ AJAX

- มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Server เช่น IIS, Apache Tomcat

- มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle และ SQL Server

- มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SQL Statement

- มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - 0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378  www.thailandpost.co.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไปรษณีย์ไทย 

-  เอกสารแนบ 

Tags : ไปรษณีย์ไทย สมัครสอบ กรุงเทพมหานคร วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สมัครงานไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ : 0 2831 3131 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)