องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ 12 อัตรา

หน่วยงาน : องค์การสุรา

อัพเดท : 15/07/2016 12:49น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,148 ครั้ง | MobileMode


องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ 12 อัตรา

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานขององค์การสุราฯ

ด้วย องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน เพื่อปฏิบัติงาน ณองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงทรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางการบัญชีหรือการเงิน หรือมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์

3. นิติกร ระดับ 3

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

4. วิศวกร ระดับ 3

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวิศวกรรมเครื่องกล

5. นักการตลาด ระดับ 3

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านการตลาด

6. เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านการบัญชีหรือการเงิน

7. พนักงานธุรการ ระดับ 1

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา

8. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา

9. เจ้าหน้าที่จำหน่าย ระดั 3

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการตลาด

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2559 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยด้วยตนเองได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงทรา 24110 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ขององค์การสุราฯ ที่ สมัครงานองค์การสุรา 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- องค์การสุรา เอกสารแนบ1

-  องค์การสุรา เอกสารแนบ2

Tags : องค์การสุรา กรมสรรพสามิต สมัครสอบ พนักงานขององค์การสุรา สมัครงานองค์การสุรา ฉะเชิงทรา

องค์การสุรา

องค์การสุรา

67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ : 0-3854-1004 - 6 โทรสาร : 0-3854-1001 - 2 website : http://www.liquor.or.th e-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.liquor.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)