เทศบาลตำบลการะเกด รับสมัครสอบเป็นผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

อัพเดท : 12 กรกฎาคม 2559, 13:42 น.

ดูแล้ว : 5,242 ครั้ง | MobileMode


เทศบาลตำบลการะเกด

เทศบาลตำบลการะเกด

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ด้วยเทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลการะเกด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 0-7535-4222 ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  เทศบาลตำบลการะเกดเทศบาลตำบลการะเกด สมัครสอบ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลการะเกด

เทศบาลตำบลการะเกด

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)