การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ททท. 114 อัตรา

หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)

อัพเดท : 12/07/2016 00:57น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,535 ครั้ง | MobileMode


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ททท. 114 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 13 อัตรา รวม 114 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

พนักงาน

1. เลขานุการ จำนวน 10 อัตรา

2. พนักงานบริหาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

3. ผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 5อัตรา

4. นักวิชาการจำนวน 2 อัตรา

5. นิติกรจำนวน 5อัตรา

6. พนักงานพัสดุจำนวน 3อัตรา

7. บุคลากรจำนวน 5อัตรา

8. นักบัญชีจำนวน 6อัตรา

9. พนักงานงบประมาณจำนวน 2 อัตรา

10. พนักงานการเงินจำนวน 8อัตรา

11. พนักงานวางแผนจำนวน 10อัตรา

12. บรรณารักษ์จำนวน 2 อัตรา

13. พนักงานสารสนเทศจำนวน 1อัตรา

14. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์จำนวน 2 อัตรา

15. นักสถิติจำนวน 2 อัตรา

16. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน 1อัตรา

17. พนักงานส่งเสริมการลงทุนจำนวน 5อัตรา

18. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง)จำนวน 11อัตรา

19. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ)จำนวน 10อัตรา

20. พนักงานส่งเสริมการตลาดจำนวน 6อัตรา

21. นักออกแบบจำนวน 2 อัตรา

22. นักเขียนจำนวน 1อัตรา

ลูกจ้าง  ททท. 

1. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไปจำนวน 1อัตรา

2. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

3. ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกรจำนวน 1 อัตรา

4. ลูกจ้างทำหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

5. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

6. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

7. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ) จำนวน 6อัตรา

8. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. แนบท้านประกาศ

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นหวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  http://thai.tourismthailand.org  หรือ https://tourismthailand.job.thai.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

-  ระเบียบการรับสมัคร 

-  คำบรรยายลักษณะงาน 

-  สมรรถนะหลัก(Core Competency) 

Tags : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท สมัครสอบ พนักงาน ททท ลูกจ้าง ททท สมัครงาน ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)