การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ททท. 114 อัตรา

หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)

อัพเดท : 12/07/2016 00:57:39am

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,167 ครั้ง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ททท. 114 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

 

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 101 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 13 อัตรา รวม 114 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

พนักงาน

1. เลขานุการ จำนวน 10 อัตรา

2. พนักงานบริหาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

3. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา

4. นักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

5. นิติกร จำนวน 5 อัตรา

6. พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

7. บุคลากร จำนวน 5 อัตรา

8. นักบัญชี จำนวน 6 อัตรา

9. พนักงานงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

10. พนักงานการเงิน จำนวน 8 อัตรา

11. พนักงานวางแผน จำนวน 10 อัตรา

12. บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

13. พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

14. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

15. นักสถิติ จำนวน 2 อัตรา

16. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

17. พนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 5 อัตรา

18. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง) จำนวน 11 อัตรา

19. พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ) จำนวน 10 อัตรา

20. พนักงานส่งเสริมการตลาด จำนวน 6 อัตรา

21. นักออกแบบ จำนวน 2 อัตรา

22. นักเขียน จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท.

1. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

3. ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา

4. ลูกจ้างทำหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

5. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

6. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

7. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ) จำนวน 6 อัตรา

8. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. แนบท้านประกาศ

 

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นหวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org หรือ https://tourismthailand.job.thai.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- ระเบียบการรับสมัคร

- คำบรรยายลักษณะงาน

- สมรรถนะหลัก(Core Competency)

Tags : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท สมัครสอบ พนักงาน ททท ลูกจ้าง ททท สมัครงาน ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)