สสจ.เชียงราย รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

อัพเดท : 11 กรกฎาคม 2559, 12:06 น.

ดูแล้ว : 7,006 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน  :  1 อัตรา

อัราเงินเดือน  :  12,500 บาท

คุณสมับติของผู้สมัคร  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่สว่นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสสจ.เชียงราย สสจ สมัคร ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสาธารณสุข เชียงราย สาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ https://www.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)