กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา

อัพเดท : 8 กรกฎาคม 2559, 11:08 น.

ดูแล้ว : 3,990 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน  :  3 อัตรา สังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

อัตราเงินเดือน  :  11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง http://job.dpt.go.th หรือ http://dpt.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครสอบ งานราชการ นายช่างโยธา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)