กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา 16/2559

อัพเดท : 12 กรกฎาคม 2559, 12:24 น.

ดูแล้ว : 7,445 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ครั้งที่ 16/2559

 

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสัคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชม. ประสบการณ์ 5 - 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชม. และประสบการณ์ 2 - 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชม)

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  กองคุ้มครองสวัสดิกาภและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 ปีกขวากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ โทร. 0 2659 6267

2. นังสงคมสงเคราะห์ 

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสัคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชม. ประสบการณ์ 5 - 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชม. และประสบการณ์ 2 - 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชม)

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี 203/2 หมุ่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 0 3451 2452

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาบัญชี เลขานุการ การเงิน

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ 157/1 หมู่ 2 ถ.พญาแล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร. 0 4412 4686-7

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาบัญชี เลขานุการ การเงิน

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

- เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานภาครัฐหรือเอกชน

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุมครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก 173/42-43 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 0 3731 5078, 0 3731 5375

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาบัญชี เลขานุการ การเงิน

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม 2 หมู่ 6 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 0 3498 3099

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาบัญชี เลขานุการ การเงิน

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. 0 3745 4478

7. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- หากมีใบประกอบวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ จะพิจารณษเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร 130 หมุ่ 5 ถ.ชยางกูร ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทร. 0 4268 1077, 0 4263 8447

8. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสัคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชม. ประสบการณ์ 5 - 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชม. และประสบการณ์ 2 - 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชม)

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง 9 หมู่ 10 ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง โทร. 0 7786 0436 - 7

9. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ตู้ ปณ.50 ถ.ลำปาง -แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 0 5482 5620 - 1

10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาบัญชี เลขานุการ และการเงิน

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสังห์บุรี 242 หมู่ 4 ต.ม่วงหมุ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร. 0 3655 1022

11. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสัคมสงเคราะห์ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชม. ประสบการณ์ 5 - 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชม. และประสบการณ์ 2 - 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชม)

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย 157 หมู่ 10 บ้านบางกระดาน ต.ยางช้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร. 0 5561 2430

12. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 204 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร. 0 3627 3064

13. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

- มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 204 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร. 0 3627 3064

 14. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 69 หมู่ 7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 0 4581 4267, 0 4563 0661

15. นักวิชาการอาชีวบำบัด

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางจิตวิทยา

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการบำบัดฟื้นฟูอย่างน้อย 1 ปี

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 7 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0 2577 1148, 0 2577 3275

16. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ  :  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 7 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0 2577 1148, 0 2577 3275

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าะรรมเนียมในการสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครสอบ งานราชการ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยภูมิ นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี มุกดาหาร ระนอง ลำปาง สิงห์บุรี สุโขทัย สระบุรี ศรีสะเกษ ปทุมธานี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 เว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)