เปิดสอบครูผู้ช่วย บรรจุเข้ารับราชการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4,079 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อัพเดท : 05/07/2016 10:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 10,476 ครั้ง | MobileMode


เปิดสอบครูผู้ช่วย บรรจุเข้ารับราชการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4,079 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2559

 เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 4,079 อัตราโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยจะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4,079 อัตรา แบ่งเป็น

- ในส่วนของ สพฐ. จำนวน : 3,845 อัตรา

- ในส่วนของ สอศ. จำนวน : 224 อัตรา

- ในส่วนของ กศน. จำนวน : 10 อัตรา

*จบสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูก็สมัครสอบได้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ

สอบครูผู้ช่วย

วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 (เวลา 23.59 น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน http://www.niets.or.th/protbyohec ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เท่านั้น แล้วให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย และเอกสารหลักฐานการสมัคร กรณีเป็นเอกสารฉบับถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน แล้วจัดส่งให้กับ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กรกฎาคม 2559 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)เท่านั้น โดยใช้วันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลักฐานในการนับวันที่จัดส่งเอกสารให้กับโครงการฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

-  คู่มือการสมัคร 

Tags : สอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย งานราชการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เปิดสอบครูผู้ช่วย สมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)