สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

อัพเดท : 05/07/2016 09:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,230 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และ

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา(วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาโท) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี)

- สำนักอาหาร จำนวน 10 อัตรา

- สำนักด่านอาหารและยา จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาสาธารณสุขศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ

2. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทโนโลยีชีวภาพ ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.

2. ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

- สำนักอาหาร จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาสาธารณสุขศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ

2. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาเทโนโลยีชีวภาพ ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1.

***ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท (ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ)

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) http://www.fda.moph.go.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครสอบ งานราชการ อย อาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000  เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)