เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 66 อัตรา

อัพเดท : 29 มิถุนายน 2559, 23:57 น.

ดูแล้ว : 5,043 ครั้ง | MobileMode


เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) จำนวน 14 ตำแน่ง 28 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน : 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน : 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน : 5 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานโภชนาการ  จำนวน : 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน : 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  จำนวน : 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  จำนวน : 7 อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์  จำนวน : 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์  จำนวน : 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  จำนวน : 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  จำนวน : 1 อัตรา

12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร  จำนวน : 2 อัตรา

13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ  จำนวน : 1 อัตรา

14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน : 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  จำนวน : 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก  จำนวน : 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน : 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ  จำนวน : 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบากลาง  จำนวน : 3 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จำนวน : 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน : 3 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน : 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน : 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน : 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน : 16 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร. 0-2709-1018-20 ต่อ 205

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  เทศบาลตำบลบางปูเทศบาลตำบลบางปู สมัครสอบ สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู

เทศบาลตำบลบางปู

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)