สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา

อัพเดท : 29 มิถุนายน 2559, 00:09 น.

ดูแล้ว : 3,102 ครั้ง | MobileMode


กระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ

จำนวน  :  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,280 บาท (ปวช.) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์ หรือภาษาต่างประเทศ

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้มาง http://www.mof.go.th หัวข้อ ข่าวกระทรวง>ข่าวสมัครงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัครสอบ พนักงานประจำสำนักงาน งานราชการ กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3502-3509 โทรสาร 02-273-9790 เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/home

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)