โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลขอนแก่น

อัพเดท : 27/06/2016 14:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,119 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งต่าง ๆโรงพยาบาลขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 โรงพยาบาลขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสิ์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

5. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาสษสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจแะทรวงอก

7. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิกและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  โรงพยาบาลขอนแก่น 

Tags : โรงพยาบาลขอนแก่น สมัครสอบ งานราชการ ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

ที่อยู่ 54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ ทั่วไป 0-4333-6789 เหตุฉุกเฉิน 1669 email [email protected] เว็บไซต์ http://www.kkh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)