กรมราชทัณฑ์ ประกาศผลสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

อัพเดทเมื่อ : 24 มิถุนายน 2559, 22:45 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมราชทัณฑ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

(ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559)

ประกาศผลสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ดังนี้

- นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการจำนวน 963 คน

- เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงานจำนวน 668คน

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ให้ผู้มีสิทธิสอบฯ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

โดยวิธีการวิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559

- เวลาสอบ : 06.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

- สถานที่สอบ : สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุ่งเทพมหานคร

2. การสัมภาษณ์

- วันที่สอบ : วันจันทร์ที่ 11และวันอังคารที่ 12กรกฎาคม 2559

- เวลาสอบ : 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

- สถานที่สอบ : ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรมราชทัณฑ์

Tags : กรมราชทัณฑ์ ประกาศผลสอบ สอบมีสิทธิสอบ นักทัณฑวิทยา เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ สถานที่สอบ