กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็น อาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา รุ่นที่ 69

หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน

อัพเดท : 23/06/2016 12:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 16,375 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็น อาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา รุ่นที่ 69

กรมพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69

ด้วย กรมพัฒนาชุมชน  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น อาสาพัฒนา  (อสพ.) รุ่นที่ 69 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)

จำนวน : 200 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 8 กรกฎกคม 2559 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

การรับสมัครสอบ

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการรับสมัครคัดเลือก อาสาพัฒนา  (อสพ.) รุ่นที่ 69 โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ประกอบด้วย ภาคราชการ และภาคประชาชน จำนวนตามความเหมาะสม และจัดทำประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมพัฒนาชุมชน 

Tags : กรมพัฒนาชุมชน สมัครสอบ อาสาพัฒนา อสพ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047 เว็บไซต์ http://www.cdd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)