ประกาศผลสอบการขึ้นบัญชีเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) 2559

อัพเดท : 20 มิถุนายน 2559, 23:32 น.

ดูแล้ว : 17,560 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบปลัดอำเภอ

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)

 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒอปริญญาตรี) นั้น

  บัดนี้ กรมการปกครองได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) เสร็จสิ้นแล้ว กรมการปกครองจึงขอประกาศผลสอบรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังปรากฎแนบท้ายประกาศนี้

 

>ประกาศผลสอบการขึ้นบัญชีเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) 2559

 

กรมการปกครองจะพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งท่านเข้ารับราชการในสังกัดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยเริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดการรายงานตัวและการปฐมนิเทศ ที่ส่งมาพร้อมเนื้อหาอย่างเคร่งครัด

 

- การขอทราบผลการสอบแข่งขัน

- หนังสือเรียกรายงานตัว

- ตัวอย่างหนังสือรับรอง

- ตัวอย่างรูปถ่าย

- แผนที่กระทรวงมหาดไทยประกาศผลสอบเจ้าพนักงานปกครอง ประกาศผลสอบ เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดอำเภอ 2559 บัญชีเจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 0-2221-0151-8 สอบถามปัญหา : 1548 เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)