อบจ.ภูเก็ต รับสมัครสอบเป็นครูช่วยสอน และบุคลากรสนับสนุนการสอน 34 อัตรา

อัพเดท : 19 มิถุนายน 2559, 11:42 น.

ดูแล้ว : 5,371 ครั้ง | MobileMode


องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559

(ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 4 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

- สาขาวิชาภาษาไทย

จำนวน  :  4 อัตรา

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จำนวน  :  3 อัตรา

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จำนวน  :  4 อัตรา

- สาขาวิชาสังคมศึกษา

จำนวน  :  5 อัตรา

- สาขาวิชาประถมศึกษา

จำนวน  :  3 อัตรา

- สาขาวิชาชีววิทยา

จำนวน  :  1 อัตรา

- สาขาวิชาดนตรี

จำนวน  :  2 อัตรา

- สาขาวิชาศิลปะ

จำนวน  :  1 อัตรา

- สาขาวิชาบรรณารักษ์

จำนวน  :  1 อัตรา

- สาขาวิชาคหกรรม

จำนวน  :  1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน

- ปฏิบัติงานธุรการ

จำนวน  :  2 อัตรา

- ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  4 อัตรา

- ปฏิบัติงานพัสดุ  

จำนวน  :  3 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.org หรือขอใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 076-210-104

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  อบจ.ภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อบจ ภูเก็ต สมัครสอบ ครูช่วยสอน บุคลากรสนับสนุนการสอน ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)