โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา

อัพเดท : 14/06/2016 15:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 26,116 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดยะลา ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนัก งานราชการ ทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลยะลา จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการทั่วไป)

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน้งนักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน

6. ตำแหน้งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 6 อาคารตึก 7 ชั้น  โรงพยาบาลยะลา  โทรศัพท์ 0 7324 4711 - 7 ต่อ 189, 251 ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  โรงพยาบาลยะลา 

Tags : โรงพยาบาลยะลา สมัครสอบ งานราชการ ยะลา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง. จ. ยะลา 95000 โทร 073-244-711-8 เว็บไซต์ http://www.yrhyala.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)