โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลยะลา

อัพเดท : 14/06/2016 15:34:09pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 16,099 ครั้ง


โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา

ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ด้วยจังหวัดยะลา ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลยะลา จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี, การจัดการทั่วไป)

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน้งนักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน

6. ตำแหน้งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 6 อาคารตึก 7 ชั้น โรงพยาบาลยะลา โทรศัพท์ 0 7324 4711 - 7 ต่อ 189, 251 ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  โรงพยาบาลยะลา

Tags : โรงพยาบาลยะลา สมัครสอบ งานราชการ ยะลา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลยะลา

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)