สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 13/06/2016 13:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 9,058 ครั้ง | MobileMode


สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดย สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวร.)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือสาขาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

Tags : สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สมัครสอบ งานราชการ กรมวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)