ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอำเภอ)2559 รายชื่อผู้สอบผ่านกรมการปกครอง

อัพเดทเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559, 20:23 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี)

ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (วุฒิปริญญาตรี) ฉบับดังกล่าว กรมการปกครองจึงประกาศผลสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)2559

*ทั้งนี้ กรมการปกครองจะประกาศ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาค ค :คลิก

Tags : ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานปกครอง ประกาศผลสอบ ปลัดอำเภอ การปกครอง 2559