กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ สถาปนิก และนายช่างศิลป์

อัพเดท : 22 พฤษภาคม 2559, 21:33 น.

ดูแล้ว : 6,329 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

 

ด้วย "กรมธนารักษ์" จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อยรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,00 - 15,800 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่งนายช่างศิป์ปฏิบัติงาน

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมธนารักษ์ http://www.treasury.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมธนารักษ์ 

 กรมธนารักษ์ สมัครสอบ งานราชการ สถาปนิก นายช่างศิลป์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร :0 2273 0899 - 903 เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)