กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 230 อัตรา

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อัพเดท : 18/05/2016 15:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 22,995 ครั้ง | MobileMode


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 230 อัตรา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 230 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) และ

- ได้รับใบอนุญาติขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามแนบท้ายประกาศ

2. นักวิชาการกรมป่าไม้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 214 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

3. นิติกร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. สัตวแพทย์

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน้ต (Internet) ที่เว็บไซต์  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช https://dnp.job.thai.com  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ 

-  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง 

-  รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน 

-  หนังสือรับรองการผ่านงาน (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

Tags : กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครสอบ งานราชการ พนักงานราชการ 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)