กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 230 อัตรา

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อัพเดท : 18/05/2016 15:55:04pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 20,015 ครั้ง


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 230 อัตรา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 230 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน  :  8 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) และ

- ได้รับใบอนุญาติขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามแนบท้ายประกาศ

2. นักวิชาการกรมป่าไม้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  214 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

3. นิติกร  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. สัตวแพทย์

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน  :  6 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  23,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน้ต (Internet) ที่เว็บไซต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

- รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

- รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

 

 

 

Tags : กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครสอบ งานราชการ พนักงานราชการ 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)