ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา

หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

อัพเดท : 15/05/2016 21:25น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 13,729 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้นการก่อการร้ายสากล และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

ประจำปีงบประมาณ 2559

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (ชาย) และพลสารวัตร (หญิง) ประจำปีจบประมาณ 2559 จำนวน 31 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (ชาย)

จำนวน : 27 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เพศชาย

- เป็นพลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน นักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ และกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว หรือ ผู้สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)

- มีอายุ 18 - 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2532 ถึง 31 กรณกฎาคม พ.ศ. 2541)

- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กก./ตร.ม และเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.

- คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

- หากมีประสบการณ์/ความรู้/ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ตำแหน่งที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น พลสารวัตร (หญิง)

จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-เพศหญิง

-โสด

-มีอายุ 18 - 24 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541)

-มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. มีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 23 กก./ตร.ม. และเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.

-คุณวุฒิ ม.6 - ปวส.

-ปฏิบัติงานได้ตรากตรำเหมือนชาย

การรับสมัครสอบ

จะต้องมาสมัครสอบด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ตึกใหม่) ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ 

Tags : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สมัครสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน พลสารวัตร กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)