ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2559

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 11/05/2016 14:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 8,483 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 และประเมินความเหมาะสมกับวิชาชีพครู(สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2559 ในการนี้มีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จำนวน 1,456 คน แยกตามกลุ่มวิชาดังนี้ :  ไฟล์ประกาศ 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกทม.ครั้งที่ 1/2559

1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 128 คน

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 186คน

3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 26คน

4. กลุ่มวิชาเคมี :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 58คน

5. กลุ่มวิชาชีววิทยา :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 110คน

6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 129คน

7. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 208คน

8. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 116คน

9. กลุ่มวิชาภาษาไทย :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 159คน

10. กลุ่มวิชาพลศึกษา :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 64คน

11. กลุ่มวิชาดนตรีไทย :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 14คน

12. กลุ่มวิชาดนตรีสากล :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 43คน

13. กลุ่มวิชาวัดผล :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 16คน

14. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 52คน

15. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 45คน

16. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา - วาดเขียน :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 20คน

17. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 9คน

18. กลุ่มวิชาแนะแนว :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 30คน

19. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน : 43คน

Tags : ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ผลสอบครูผู้ช่วย 2559

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2437-6631-5 email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.bangkokeducation.in.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)