ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2559

หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 11/05/2016 14:55:41pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,808 ครั้ง


ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 และประเมินความเหมาะสมกับวิชาชีพครู(สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2559 ในการนี้มีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จำนวน 1,456 คน แยกตามกลุ่มวิชาดังนี้  :  ไฟล์ประกาศ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2559

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  128 คน

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  186 คน

3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  26 คน

4. กลุ่มวิชาเคมี  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  58 คน

5. กลุ่มวิชาชีววิทยา  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  110 คน

6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  129 คน

7. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  208 คน

8. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา  :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน  :  116 คน

9. กลุ่มวิชาภาษาไทย  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  159 คน

10. กลุ่มวิชาพลศึกษา  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  64 คน

11. กลุ่มวิชาดนตรีไทย  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  14 คน

12. กลุ่มวิชาดนตรีสากล  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  43 คน

13. กลุ่มวิชาวัดผล  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  16 คน

14. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  52 คน

15. กลุ่มวิชานาฏศิลป์  :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน  :  45 คน

16. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา - วาดเขียน  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  20 คน

17. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์  :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน  :  9 คน

18. กลุ่มวิชาแนะแนว  :  ผลสอบครูผู้ช่วย 

จำนวน  :  30 คน

19. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ  :  ผลสอบครูผู้ช่วย

จำนวน  :  43 คน

 

Tags : ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ผลสอบครูผู้ช่วย 2559

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)