ประกาศผลสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายชื่อผู้สอบผ่าน ประจำปี 2559

อัพเดท : 10 พฤษภาคม 2559, 22:51 น.

ดูแล้ว : 11,639 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี) โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559 และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นำเดินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศผลสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ

*ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

>ประกาศผลสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ประกาศผลสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2559 ประกาศผลสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55  เว็บไซต์ http://www.moi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)