สพฐ.กำหนดการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

อัพเดท : 27 เมษายน 2559, 15:20 น.

ดูแล้ว : 6,102 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ไปก่อน มาเพื่อทราบความแจ้งแล้ว นั้น

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เตรียมดารสอบแข่งขันดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดการสอบแข่งขัน ใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กำหนดการสอบครูผู้ช่วยสพฐ กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย 2559 สอบครูผู้ช่วย ราชการครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)