ประกาศผลสอบกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านกองทัพอากาศ

หน่วยงาน : กองทัพอากาศ

อัพเดท : 14/04/2016 21:27น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 46,511 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบกองทัพอากาศ ประจำปี 2559 รายชื่อผู้สอบผ่านกองทัพอากาศ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง ผลการสอบรอบแรกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2559

คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ขอประกาศผลสอบรอบแรกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศประจำปี 2559 ตามรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

*ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

 ประกาศผลสอบกองทัพอากาศ 2559 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวและยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในผนวกที่แนบ พร้อมทั้งรับเอกสารการสอบรอบสอง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (อาคาร 1011) ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ถึง วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ โทร. 0 2534 8587 - 91 ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง ผลการสอบรอบแรกนายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตรปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ขอประกาศผลสอบรอบแรกนายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2559 - 2560ตามรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

*ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

 ประกาศผลสอบกองทัพอากาศ 2559 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (อาคาร 1011) ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559เวลา 13.30น. - 15.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ในวันและเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Tags : ประกาศผลสอบกองทัพอากาศ 2559 ประกาศผลสอบ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Call Center โทร. 0-2534-6000 สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-0800​ แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-1082 อีเมล์ : [email protected]​ เว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)