ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2559

อัพเดท : 13 เมษายน 2559, 16:11 น.

ดูแล้ว : 5,880 ครั้ง | MobileMode


สถาบันการบินพลเรือน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบวัดความรู้/ถวามถนัด

เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น (ภาคปกติ) และหลักสูตรวิชาภาคพื้น (ภาคต่อเนื่อง)

ประจำปีการศึกษา 2559

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถาบันการบินพลเรือน

สบพ. ได้กำหนดที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบจะมีชื่อปรากฏในผังที่นั่งสอบและสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบซึ่งจะต้องประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายติดบนบัตรอย่างถาวรเพื่อนำมาแสดงตนในวันสอบ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการสอบตามที่ระบุไว้นี้ในวันสอบ ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเข้าสอบขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้

1. นำหลักฐานการเข้าสอบมาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2. ไม่ควรนำโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสิ่งมีค่าติดตัวมาในวันสอบหรือฝากไว้กับผู้ที่มาด้วย

3. แต่งกายนักเรียน นักศึกษา หรืออย่างสุภาพชน

4. เผื่อเวลาในการเดินทางหากไม่คุ้นเคยกับสถานที่สอบ เพราะผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหากมาถึงล่าช้า

หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม ขอให้ส่งปัญหาผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. หากพ้นกำหนด สถาบันจะไม่รับพิจารณาคำร้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ข่าวประกาศผลสอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถาบันการบินพลเรือน การบินพลเรือน สบพ 2559

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 66-0-2272-5741-4 โทรสาร 66-02272-5288  เว็บไซต์ http://www.catc.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)