ประกาศผลสอบ ธกส. รายชื่อผู้สอบผ่าน ธกส. พนักงานการเงิน ล่าสุด 2559

อัพเดท : 31 มีนาคม 2559, 17:33 น.

ดูแล้ว : 15,285 ครั้ง | MobileMode


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4

ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2558

 

ตามที่ ธกส.ประกาศรับสมัครสอบรับบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธกส.จังหวัด ปีบัญชี 2558 โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ธกส. ดังนี้  

 

ประกาศผลสอบ ธกส. <<คลิกที่นี่

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ

ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนตามรายชื่อแล้วเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ โดยมารายงานตัววันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

 ประกาศผลสอบ ธกส รายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานการเงิน ล่าสุด 2559 ประกาศผลสอบธกส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 โทรสาร 0-2558-6341 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)