สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 29 อัตรา

อัพเดท : 25 มีนาคม 2559, 17:01 น.

ดูแล้ว : 2,649 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 1/2559)

 

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน  :  17500 บาท

จำนวน  :  9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15000 บาท

จำนวน  :  9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. นิติกร (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15000 บาท

จำนวน  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฏหมาย

4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15000 บาท

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการหรือบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15000 บาท

จำนวน  :  2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสถิติหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15000 บาท

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7. บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน  :  15000 บาท

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ

8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

อัตราเงินเดือน  :  11400 บาท

จำนวน  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดงานราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th/

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว งานราชการ เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)