กรมทรัพยากรน้ําบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา

อัพเดท : 11 มีนาคม 2559, 11:18 น.

ดูแล้ว : 2,944 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตำแหน้งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 3อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กยาภาพ ทางเคมี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www2.dgr.go.th/ หรือhttps://dgr.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล สมัครสอบ ราชการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: webmaster@dgr.mail.go.th Call Center 1310 กด 4 เว็บไซต์ http://www.dgr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)