รับตรง 59 ม.บูรพา รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 คน

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา

อัพเดท : 08/03/2016 22:34:44pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 199 ครั้ง


รับตรง 59 ม.บูรพา รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 คน

รับตรง 59 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

 

สาขาที่เปิดรับสมัครสอบ

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รหัสสาขาวิชา ว0001

จำนวน  :  2 คน

2. สาขาวิชาเคมี

รหัสสาขาวิชา ว0002

จำนวน  :  2 คน

3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

รหัสสาขาวิชา ว0003

จำนวน  :  2 คน

4. สาขาวิชาชีวเคมี

รหัสสาขาวิชา ว0004

จำนวน  :  2 คน

5. สาขาวิชาชีววิทยา

รหัสสาขาวิชา ว0005

จำนวน  :  2 คน

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสสาขาวิชา ว0006

จำนวน  :  2 คน

7. สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสสาขาวิชา ว0007

จำนวน  :  2 คน

8. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

รหัสสาขาวิชา ว0008

จำนวน  :  2 คน

9. สาขาวิชาวาริชศาสตร์

รหัสสาขาวิชา ว0009

จำนวน  :  2 คน

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รหัสสาขาวิชา ว00010

จำนวน  :  2 คน

11. สาขาวิชาสถิติ

รหัสสาขาวิชา ว00011

จำนวน  :  2 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) หรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผู้ที่กำลังศึกษาใช้เกรด 5 เทอม, ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใช้เกรด 6 เทอม)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

- GPA กลุ่มสาระ  :  ร้อยละ 30

  • วิทยาศาสตร์ :  ร้อยละ 15
  • คณิตศาสตร์ :  ร้อยละ 15

- คะแนนสอบสัมภาษณ์ :  ร้อยละ 70

 

ปฏิทินโครงการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ไฟล์ประกาศ

รายละเอียดจากมหาลัย  :  ม.บูรพา

Tags : รับตรง ม.บูรพา รับสมัคร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ รับตรง 59

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)