มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อัพเดท : 08/03/2016 20:38น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,106 ครั้ง | MobileMode


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่รับสมัครนักศึกษาใหม่

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี, หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

1. หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (เฉพาะผู้จบ ม.6 และ ปวช. เท่านั้น)

- รับตรง/คัดเลือก

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.6) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559

ประเภทการรับเข้า :  รับตรง/สอบคัดเลือก 

- โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา

ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา(ทุนกรมการปกครอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด ประจําปีการศึกษา 2559

ประเภทการรับเข้า :  โครงการพิเศษ 

- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา)บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2559

ประเภทการรับเข้า :  โครงการพิเศษ 

2. หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เฉพาะผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า เท่านั้น)

- รับตรง/คัดเลือก

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559

ประเภทการรับเข้า :  รับตรง/สอบคัดเลือก 

- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา)บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2559

ประเภทการรับเข้า :  โครงการพิเศษ 

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตั้งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2559

รายละเอียดจากมหาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Tags : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ รับสมัคร นักศึกษา 2559 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)