โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน 18 อัตรา

อัพเดท : 6 มีนาคม 2559, 12:01 น.

ดูแล้ว : 4,863 ครั้ง | MobileMode


ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน

 

จำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานธุรการ 3

จำนวน  :  2 อัตรา

ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

2. พนักงานธุรการ 1

จำนวน  :  1 อัตรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

3. พนักงานธุรการ 1

จำนวน  :  1 อัตรา

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

4. พนักงานธุรการ 1

จำนวน  :  1 อัตรา

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

5. พนักงานธุรการ 3

จำนวน  :  1 อัตรา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

6. พนักงานธุรการ 1

จำนวน  :  1 อัตรา

ฝ่ายการแพทย์

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าตามสาขาวิชาที่กำหนด

พนักงานธุรการ 1

จำนวน  :  2 อัตรา

ฝ่ายการแพทย์

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ม.3

 

7. พนักงานธุรการ 1

จำนวน  :  2 อัตรา

ฝ่ายขาย

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าทุกสาขา

พนักงานธุรการ 1

จำนวน  :  3 อัตรา

ฝ่ายขาย

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

8. พนักงานธุรการ 3

จำนวน  :  1 อัตรา

ฝ่ายตลาด

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

9. พนักงานธุรการ 2

จำนวน  :  1 อัตรา

ฝ่ายใบยา

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

10. พนักงานธุรการ 3

จำนวน  :  1 อัตรา

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

11. พนักงานธุรการ 3

จำนวน  :  1 อัตรา

สำนักพิมพ์

คุณวุฒิการศึกษา  :  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามสาขาวิชาที่กำหนด

 

การรับสมัครสอบ

คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้มาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ตู้ ปณ.11 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 โทร.038-716-247-9 ต่อ 8111-8113 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สมัครสอบ คนพิการ

โรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2229-1000 โทรสาร : 0-2252-2233 เว็บไซต์ http://www.thaitobacco.or.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)