กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานผังเมืองและวิศวกรโยธา 15 - 19 ก.พ. 2559

อัพเดท : 10 กุมภาพันธ์ 2559, 13:27 น.

ดูแล้ว : 1,793 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง  :    พนักงานผังเมือง

อัตราเงินเดือน  :    13800 บาท

จำนวน  :    1 อัตรา

ระดับการศึกษา  :    ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  :    ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่ง  :    พนักงานวิศวกรโยธา

อัตราเงินเดือน  :    19500 บาท

จำนวน  :    1 อัตรา

ระดับการศึกษา  :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  :    ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบกรมโยธาธิการ ผังเมือง สมัครสอบ ผังเมือง วิศวกรโยธา 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)