สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน 7 อัตรา

อัพเดท : 3 สิงหาคม 2564, 23:26 น.

ดูแล้ว : 2,226 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

สำนักงาน ป.ป.ส. ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 สิงหาคม 2564ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://ncfund-oncb.thaijobjob.com/202108/index.php

เอกสารแนบ : สำนักงาน ป.ป.ส.ปปส.

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-247-0901-19 โทรสาร 02-246-8526, 02-247-7217 เว็บไซต์ https://www.oncb.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)