กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

อัพเดท : 1 สิงหาคม 2564, 08:49 น.

ดูแล้ว : 1,123 ครั้ง | MobileMode


1.นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคยมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

2.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ -สาขาวิชาโยธา -สาขาวิชาการก่อสร้าง -สาขาวิชาสำรวจ -สาขาวิชาไฟฟ้า -สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ -สาขาวิชาเครื่องกล -สาขาวิชาเทคนิคการผลิต -สาขาวิชาเขี่ยนแบบเครื่องกล -สาขาวิชาช่างกลการเกษตร -สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 

3.นายช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ 2ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำลุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 Email: [email protected] Call Center 1310 กด 4 เว็บไซต์ http://www.dgr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)