กรมพลาธิการทหารบก เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 165 อัตรา

อัพเดท : 18 มีนาคม 2564, 19:19 น.

ดูแล้ว : 2,600 ครั้ง | MobileMode


1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา

2. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา

3. ช่างโลหะ (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา

4. ช่างสี (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 3 อัตรา

6. พนักงานลานถัง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา

7. ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา

8. พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

9. พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา

10. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

11. พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย 6 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)

12. พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย 5 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)

13. พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 15 อัตรา

14. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (เพศ ชาย) จำนวน 14 อัตรา

15. ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา

16. ลูกมือช่าง (ช่างตัดผม)(เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา

17. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย 13 อัตรา/หญิง 79 อัตรา) จำนวน 92 อัตรา

 

กรมพลาธิการทหารบก สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เอกสารแนบ : กรมพลาธิการทหารบกกรมพลาธิการทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก ที่ตั้ง 5 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2588-3420 เว็บไซต์ http://qmrta.net/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)