สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน 75 อัตรา(15 - 26 มีนาคม 2564)

อัพเดท : 7 มีนาคม 2564, 19:36 น.

ดูแล้ว : 1,708 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9400 บาท(ค่าครองชีพชั่วคราว 2000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11500 บาท(ค่าครองชีพชั่วคราว 1785 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ : สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 สายด่วน : 1506 เว็บไซต์ https://www.sso.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)