กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 63 อัตรา

อัพเดท : 24 กุมภาพันธ์ 2564, 07:25 น.

ดูแล้ว : 1,965 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

4.ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านสามัญ) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น - เฉพาะเพศชาย อายุ 25 - 35 ปี - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น - เฉพาะเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

9.ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 27 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น - เฉพาะเพศชาย อายุ 25 - 35 ปี - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

10.ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น - เฉพาะเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี - เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น 5) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-6470 เว็บไซต์ http://www.djop.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)