สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

อัพเดท : 11 กุมภาพันธ์ 2564, 07:17 น.

ดูแล้ว : 968 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ

 

3.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเคมี ทางเคมีเทคนิค

 

สำนักงาน ป.ป.ส. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงาน ป.ป.ส.

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-247-0901-19 โทรสาร 02-246-8526, 02-247-7217 เว็บไซต์ https://www.oncb.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)